Zmenšiť textZväčšiť text

Aktivity a služby

Aktivity KC sú v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách.

Komunitné centrum:

a) poskytuje

- sociálne poradenstvo;

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov;

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia.

b) vykonáva:

- preventívne aktivity;

c) zabezpečuje

- záujmovú činnosť

Komunitné centrum vykonáva komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu.