Aktuality

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  nenaplánované
 • Plasty
  nenaplánované
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
VEĽKÉ DRAVCE Počasie

ÚRADNA TABUĽA

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 27)
Názov Popis Dátum
Pozvánka na zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő-testület ülésére Pozvánka na zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő-testület ülésére 07.12.2023
Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2024 Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2024 30.11.2023
Návrh rozpočtu obce Veľké Ddravce na roky 2024 až 2026 - 27.11.2023
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Dravce na I.polrok 2024 / návrh/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Dravce na I.polrok 2024 / návrh/ 24.11.2023
Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Veľké Dravce Zateplená a zrekonštruovaná budova MŚ v obci VD 13.11.2023
Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Veľké Dravce Zateplená a zrekonštruovaná budova MŚ v obci VD 13.11.2023
Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Veľké Dravce Zateplená a zrekonštruovaná budova MŚ v obci VD 13.11.2023
Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Veľké Dravce Zateplená a zrekonštruovaná budova MŚ v obci VD 09.11.2023
Výberové konanie TP Veľké Dravce Výberové konanie TP Veľké Dravce 24.10.2023
Výberové konanie KC Veľké Dravce Výberové konanie KC Veľké Dravce 24.10.2023
Generované portálom Uradne.sk

OBEC Veľké Dravce

Obec a jej chotár sa nachádza v oblasti panónskej flóry a jej južná časť v sopečnej oblasti Juhoslovenskej kotliny. Živočíšstvo sa vyznačuje nížinným charakterom s podielom živočíšnych druhov biotopov polí a lúk, ľudských sídiel, vodných spoločenstiev a tiež prvkov lesostepí. Pre faunu hodnoteného územia je charakteristické prenikanie teplomilných panónskych a mediteránnych druhov (bezstavovce).

Poľnohospodárstvo:
V chotári obce sú vhodné podmienky pre pestovanie tradičných výrobkov ako sú obilniny, vrátane kukurice na zrno, cukrovej repy, sóje a olejnín. Medzi okrajové výrobky v poľnohospodárstve patrí pestovanie zeleniny, ovocia a viniča.

Lesné hospodárstvo a vodohospodárstvo:
Významnú úlohu v regióne zohráva lesníctvo. Možno tu nájsť bohatú škálu druhov divej zveri a rýb, a teda aj široké možnosti na športovo-rekreačné a turistické využitie. Sú tu aj možnosti vykonávať akcie športovo-rekreačnej streľby na oficiálnej strelnici v blízkosti obce a športovo rybárske podujatia na vodnej nádrži Veľké Dravce. Perspektívne rozvíjajúcim odvetvím v obci je cestovný ruch.