Aktuality

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  nenaplánované
 • Plasty
  nenaplánované
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
VEĽKÉ DRAVCE Počasie

ÚRADNA TABUĽA

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 15)
Názov Popis Dátum
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2023-2030 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2023-2030 01.08.2023
Oznámenie o strategickom dokumente pre Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Dravce na roky 2023-2030 Oznámenie o strategickom dokumente pre Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Dravce na roky 2023-2030 01.08.2023
Európska platforma Dravčanov Európska platforma Dravčanov - článok, fotodokumentácia 19.07.2023
Európska platforma Dravčanov - pozvánka Európska platforma Dravčanov - pozvánka 21.06.2023
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom 09.06.2023
Verejná vyhláška zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 05.06.2023
Ložisko nevyhradeného nerastu stavebného kameňa, Husiná - Hôrka Zámer navrhovanej činnosti 05.04.2023
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Úprava verejného priestranstva – park Veľké Dravce 22.03.2023
AGRO CS Slovakia, a.s Veľké Dravce Zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia 15.03.2023
Pozvánka OZ - 01.03.2022
Generované portálom Uradne.sk

OBEC Veľké Dravce

Obec a jej chotár sa nachádza v oblasti panónskej flóry a jej južná časť v sopečnej oblasti Juhoslovenskej kotliny. Živočíšstvo sa vyznačuje nížinným charakterom s podielom živočíšnych druhov biotopov polí a lúk, ľudských sídiel, vodných spoločenstiev a tiež prvkov lesostepí. Pre faunu hodnoteného územia je charakteristické prenikanie teplomilných panónskych a mediteránnych druhov (bezstavovce).

Poľnohospodárstvo:
V chotári obce sú vhodné podmienky pre pestovanie tradičných výrobkov ako sú obilniny, vrátane kukurice na zrno, cukrovej repy, sóje a olejnín. Medzi okrajové výrobky v poľnohospodárstve patrí pestovanie zeleniny, ovocia a viniča.

Lesné hospodárstvo a vodohospodárstvo:
Významnú úlohu v regióne zohráva lesníctvo. Možno tu nájsť bohatú škálu druhov divej zveri a rýb, a teda aj široké možnosti na športovo-rekreačné a turistické využitie. Sú tu aj možnosti vykonávať akcie športovo-rekreačnej streľby na oficiálnej strelnici v blízkosti obce a športovo rybárske podujatia na vodnej nádrži Veľké Dravce. Perspektívne rozvíjajúcim odvetvím v obci je cestovný ruch.