Aktuality

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  nenaplánované
 • Plasty
  nenaplánované
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
VEĽKÉ DRAVCE Počasie

ÚRADNA TABUĽA

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 42)
Názov Popis Dátum
Pozvánka Deň obce 25.06.2024
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu 2024 Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu 2024 10.06.2024
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti : Kontinuálne pokračovanie ťažby s cieľom zabezpečenia udržateľného rozvoja navrhovateľa KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Sídlo Neresnícka cesta 3, 96001 Zv Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti : Kontinuálne pokračovanie ťažby s cieľom zabezpečenia udržateľného rozvoja navrhovateľa KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Sídlo Neresnícka cesta 3, 96001 Zv 07.06.2024
Pozvánka na zasadnutie OZ - Meghívó a képviselőtestület ülésére Pozvánka na zasadnutie OZ - Meghívó a képviselőtestület ülésére 31.05.2024
Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov 30.04.2024
Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ s VJM - Óvoda Veľké Dravce Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ s VJM - Óvoda Veľké Dravce 03.04.2024
Správa o výsledku kontroly Kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce 2023 18.03.2024
Pozvánka na zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő-testület ülésére Pozvánka na zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő-testület ülésére 07.03.2024
Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 29.01.2024
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK 29.01.2024
Generované portálom Uradne.sk

OBEC Veľké Dravce

Obec a jej chotár sa nachádza v oblasti panónskej flóry a jej južná časť v sopečnej oblasti Juhoslovenskej kotliny. Živočíšstvo sa vyznačuje nížinným charakterom s podielom živočíšnych druhov biotopov polí a lúk, ľudských sídiel, vodných spoločenstiev a tiež prvkov lesostepí. Pre faunu hodnoteného územia je charakteristické prenikanie teplomilných panónskych a mediteránnych druhov (bezstavovce).

Poľnohospodárstvo:
V chotári obce sú vhodné podmienky pre pestovanie tradičných výrobkov ako sú obilniny, vrátane kukurice na zrno, cukrovej repy, sóje a olejnín. Medzi okrajové výrobky v poľnohospodárstve patrí pestovanie zeleniny, ovocia a viniča.

Lesné hospodárstvo a vodohospodárstvo:
Významnú úlohu v regióne zohráva lesníctvo. Možno tu nájsť bohatú škálu druhov divej zveri a rýb, a teda aj široké možnosti na športovo-rekreačné a turistické využitie. Sú tu aj možnosti vykonávať akcie športovo-rekreačnej streľby na oficiálnej strelnici v blízkosti obce a športovo rybárske podujatia na vodnej nádrži Veľké Dravce. Perspektívne rozvíjajúcim odvetvím v obci je cestovný ruch.