Aktuality

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  29. SEP. 2021
 • Plasty
  29. SEP. 2021
 • Papier
  29. SEP. 2021
 • Sklo
  29. SEP. 2021
VEĽKÉ DRAVCE Počasie

ÚRADNA TABUĽA

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 9)
Názov Popis Dátum
Ložisko nevyhradeného nerastu stavebného kameňa, Husiná - Hôrka Zámer navrhovanej činnosti 05.04.2023
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Úprava verejného priestranstva – park Veľké Dravce 22.03.2023
AGRO CS Slovakia, a.s Veľké Dravce Zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia 15.03.2023
Pozvánka OZ - 01.03.2022
Rozpočet obce Veľké Dravce Schválený rozpočet obce Veľké Dravce 2023 13.12.2022
VZN - o daniach DZN, TKO a miestne poplatky 13.12.2022
VZN - stravovanie Stravovanie v škole a školských zariadeniach 13.12.2022
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 2022 Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 2022 31.10.2022
Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania - COVID-19 Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania - COVID-19 26.10.2022
Generované portálom Uradne.sk

OBEC Veľké Dravce

Obec a jej chotár sa nachádza v oblasti panónskej flóry a jej južná časť v sopečnej oblasti Juhoslovenskej kotliny. Živočíšstvo sa vyznačuje nížinným charakterom s podielom živočíšnych druhov biotopov polí a lúk, ľudských sídiel, vodných spoločenstiev a tiež prvkov lesostepí. Pre faunu hodnoteného územia je charakteristické prenikanie teplomilných panónskych a mediteránnych druhov (bezstavovce).

Poľnohospodárstvo:
V chotári obce sú vhodné podmienky pre pestovanie tradičných výrobkov ako sú obilniny, vrátane kukurice na zrno, cukrovej repy, sóje a olejnín. Medzi okrajové výrobky v poľnohospodárstve patrí pestovanie zeleniny, ovocia a viniča.

Lesné hospodárstvo a vodohospodárstvo:
Významnú úlohu v regióne zohráva lesníctvo. Možno tu nájsť bohatú škálu druhov divej zveri a rýb, a teda aj široké možnosti na športovo-rekreačné a turistické využitie. Sú tu aj možnosti vykonávať akcie športovo-rekreačnej streľby na oficiálnej strelnici v blízkosti obce a športovo rybárske podujatia na vodnej nádrži Veľké Dravce. Perspektívne rozvíjajúcim odvetvím v obci je cestovný ruch.