Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

         Rímskokatolícky kostol

 

   Kultúrnou pamiatkou v obci je rímskokatolícky kostol sv. Gallusa (sv. Gála) opáta, pôvodne baroková stavba zo začiatku 18. storočia, prestavaná a rozšírená v roku 1909 a opravovaná v roku 1958. Staršia časť kostola a veža je postavená z kameňa, predĺžená loď z tehál. Halový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, priestor zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi a lunetami. Secesná fasáda z roku 1909 bola opravená v roku 1958 spolu so vstavanou vežou. V interiéri kostola sa nachádza hlavný oltár pôvodom baroko z druhej polovice 18. storočia spolu s drevenou stĺpovou architektúrou a v strede s olejomaľbou z konca 19. storočia, taktiež aj volútový nadstavec s neskorobarokovou maľbou Immaculaty. Drevená kazateľnica je z druhej polovice 19. storočia, na baldachýne sa nachádza plastika sv. Juraja.