Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 55)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2 Zmena technických špecifikácií položiek rozpočtu/ zmena značky vykurovacích telies- radiátorov Odb.: Veľké Dravce
Dod.: COSTRUO spol. s.r.o.
0 €
01-2023 Zmena technických špecifikácií položiek rozpočtu Odb.: Veľké Dravce
Dod.: COSTRUO spol. s.r.o.
0 €
1/23 Zmena zmluvy o poskytnutí NFP v článku 6 Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
0 €
N20200124030D02 Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci NP Podpora a zvyšovanie kvality TSP Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny SR
0 €
č. N20200113006D06 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny SR
0 €
N20200113006D06 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0 €
1/2023-22/29/054/370 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - Opatrenie č. 2 Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0 €
1/2023-23/29/054/1164 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - Opatrenie č. 2 Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0 €
01/2023 Odstúpenie od zmluvy Odb.: Veľké Dravce
Dod.: HYDROTRAJEKT s.r.o.
0 €
23/29/054/1276 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
205.32 €
1/2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Výstavba verejnej kanalizácie a ČOV v obci Veľké Dravce Odb.: Veľké Dravce
Dod.: HYDROTRAJEKT s.r.o.
35 640 €
162023 Sponzorský dar na "Dni obce Veľké Dravce" Odb.: Veľké Dravce
Dod.: EURO BASALT a.s.
500 €
12023 Sponzorský dar na "Dni obce Veľké Dravce" Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Agroris, s.r.o.
500 €
23/29/054/1164 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - Opatrenie č. 2 Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
821.52 €
3231047 Poskytnutie dotácie pre DHZO Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
20042023 Obnova MK súvislým asfaltovým krytom a výstavba chodníkov v obci Veľké Dravce v prostredí MRK Odb.: Veľké Dravce
Dod.: ASTENN s.r.o.
309 622.09 €
23/29/054/279 Podpora udržania pracovných návykov Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
513.30 €
9870122548 Poistenie majetku-Detské ihrisko Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
180.94 €
13 Stavebné práce-Úprava verejného priestranstva - park Veľké Dravce Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o.
3 000 €
68/2023 Zabezpečenie reklamnej činnosti Odb.: AGRO CS Slovakia, a.s.
Dod.: Veľké Dravce
207.25 €
Generované portálom Uradne.sk