Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 34)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2023 Technický dozor investora na stavbe MŠ Odb.: Veľké Dravce
Dod.: IS 64 s.r.o.
1 500 €
M/9000840/0148/2023 Zriadenie vecného bremena Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
0 €
M/9000840/0082/2023 Zriadenie vecného bremena Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
0 €
MAS106/7.4_DI Dodanie a montáž Detského ihriska Odb.: Veľké Dravce
Dod.: ENERCOM s.r.o.
0 €
25/003/23 Poskytnutie úveru Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
119 400 €
01/2023/EPM Externé riadenie / Implementáciu projektu s názvom "Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Veľké Dravce" Odb.: Veľké Dravce
Dod.: INSUCCOR s.r.o.
6 600 €
KZP-PO4-SC431-2021-68/CHA7 Zmluva o poskytnutí NFP : Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obce Veľké Dravce Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
112 446.01 €
25/002/23 Poskytnutie úveru bankou klientovi Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
12 000 €
tz2018-06-21vs2 Aktualizácia - registratúra Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Topset solutions s.r.o.
126 €
1 Zmena v realizácii projektu : Začiatok realizácie hl. aktivít projektu : 03.2023, Ukončenie realizácie hl. aktivít projektu č.: 05.2023 Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
11 944.15 €
20200113006D04 Dodatok - k Zmluve o spolupráci v rámci NP projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny SR
0 €
17012023 Zmluva o dielo Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Ing. Renáta Sekeráková
150 €
309070BBJ8 Zmluva o poskytnutí NFP Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
11 944.15 €
N20200124030D01 Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu TSP Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny SR
0 €
22/29/010/80 Dohoda podľa §10 o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0 €
20200113006D03 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny SR
0 €
25/022/22 Municipálny úver - obnova chodníka pri rodinných domoch v obci Veľké Dravce - I. a II. etapa Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
17 636.25 €
25/005/19 Municipálny úver-Univerzál Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
50 000 €
00316512 Zmluva o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Husiná
1 €
50465481 Dodatok - rámcovej dohode - zmeny cien mäsa Odb.: Veľké Dravce
Dod.: Soldanus Group, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk