Zmenšiť textZväčšiť text

Strelnica

Strelnica je situovaná juhovýchodne od kraja obce Veľké Dravce v lokalite Hôrka, 600 m od najbližších obytných budov. Jedná sa o stálu, verejnú, vonkajšiu a otvorenú strelnicu triedy I. a skupiny A (trieda I.: strelnica verejná - športová, skup. A: strelnica pre guľové, plynové a mechanické zbrane). Strelnica bola pôvodne vybudovaná svojpomocne, v jej priestore sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete. Celá plocha strelnice je porastená trávnytým porastom a je oplotená. Objekty v okolí strelnice nie sú priamo ohrozené jej prevádzkou a ani hlukom od jednotlivých výstrelov.