Zmenšiť textZväčšiť text

Terénna sociálna práca

V našej obci Veľké Dravce odštartoval projekt s názvom "Terénna sociálna práca v obci Veľké Dravce", ktorý sa realizuje od 1.novembra 2011 až do 31.12.2015. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci národného programu Terénna sociálna práca v obciach.

  Projekt je zameraný na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a opatrení. Terénna sociálna práca je zameraná najmä pre tých, ktorý pomoc potrebujú alebo ju sami vyhľadajú, taktiež poskytuje sociálne i sociálno-právne poradenstvo zadarmo pre všetkých obyvateľov obce.

Terénna sociálna práca v obci taktiež zabezpečuje nasledovné služby:

  • pomoc a poradenstvo pri písaní rôznych žiadostí, podaní,odvolaní i splátkových kalendárov
  • pomoc pri vyhľadávaní nového zamestnania a poradenstvo pri písaní štrukturovaných životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania
  • poradenstvo pri podávaní žiadostí do sociálnej poisťovne a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • poskytovanie pomoci pri riešení sociálnych konfliktov, ale i výchovných problémov s dospievajúcimi

   Kancelária terénnych sociálnych pracovníkov sa nachádza na 1. poschodí v Kultúrnom dome a je otvorená pre služby verejnosti každý pracovný deň od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:30.
V prípade, že by sa v spomínaný čas terénni sociálni pracovníci nenachádzali v priestoroch kancelárie, tak sa pohybujú v terénne a zastihnete ich na telefónom čísle  0911 321 393.
Taktiež ich môžete kontaktovať alebo im položiť prípadné otázky na e-mailovej adrese: socialna.praca.velke.dravce@gmail.com

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach (kód ITMS 27120130525) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.esf.gov.sk