Zmenšiť textZväčšiť text

Projekt - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Veľké Drace

 14.11.2023

Názov projektu : Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Veľké Dravce

Cieľ projektu : Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Výsledok projektu : Zateplená a zrekonštruovaná budova materskej školy v obci Veľké Dravce

Celkové oprávnené výdavky :           117 479,49 €

Nenávratný finančný príspevok :       111 605,52 €

Doba realizácie projektu :                  05/2023 - 12/2023

Projekt je financovaný Európskou úniou z fondu regionálneo rozvoja.

 

 


Zoznam aktualít: