Zmenšiť textZväčšiť text

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY

 27.05.2016

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie dopravno bezpečnostnej situácie v obci namontovaním meračov rýchlosti pri všetkých 3 vstupoch do obce. Namontované merače rýchlostí upozorňujú vodičov na dodržiavanie povolenej rýchlosti pri prejazde cez obec. Naplnením týchto cieľov prispievame k podstatnému zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v obci, ale aj k ochrane najrizikovejších skupín účastníkov cestnej premávky - najmä detí a seniorov.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie dopravno bezpečnostnej situácie v obci namontovaním meračov rýchlosti pri všetkých 3 vstupoch do obce. Namontované merače rýchlostí upozorňujú vodičov na dodržiavanie povolenej rýchlosti pri prejazde cez obec. Naplnením týchto cieľov prispievame k podstatnému zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v obci, ale aj k ochrane najrizikovejších skupín účastníkov cestnej premávky - najmä detí a seniorov.