Zmenšiť textZväčšiť text

KAMEROVÝ SYSTÉM

 18.08.2016

Projekt bol orientovaný na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality. Vybudovaním kamerového systému chceme cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania. V rámci projektu sme vybudovali a následne rozšírili kamerový systém v obci celkovo na 18 kamier. V priestoroch ZŠ sú nainštalované 3 kamery.

Projekt bol orientovaný na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality. Vybudovaním kamerového systému chceme cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania. V rámci  projektu sme vybudovali a následne rozšírili kamerový systém v obci celkovo na 18 kamier. V priestoroch  ZŠ sú nainštalované 3 kamery.