Zmenšiť textZväčšiť text

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

 27.05.2016

Cieľom projektu bolo vybudovať viacúčelové ihrisko, vďaka ktorému sa vytvorili vhodné podmienky pre aktívne trávenie voľného času, ale aj na športové podujatia a turnaje organizované obcou pre miestnu komunitu. Novovybudované ihrisko poskytuje športový priestor na basketbal, volejbal, tenis, mini hádzanú, nohejbal, malý futbal.  Aktivity realizované a organizované na multifunkčnom ihrisku podporujú prevenciu proti kriminalite v obci, keďže v súčasnosti miestne deti a mládež nemajú postačujúci priestor na zmysluplné trávenie voľného času. Prínos projektu spočíva aj vo zvýšení vnímania významu zdravého životného štýlu pre obyvateľov obce.